Høstseminaret 2016
Årets Høstseminar finn stad i Ålesund frå 20.-21. oktober.

Temaet for Høstseminaret 2016 er "Grensesprengande kommunikasjon". Konferansen handlar om korleis arbeidsliv og samfunnet vert påverka av store endringar som arbeidsløyse, folkevandringar, økonomisk krise og dei konsekvensar dette har for Noreg som nasjon, for kommunane, og oppblomstringa av nye næringar og ny teknologi. Korleis arbeidar kommunikasjonsfolk med grensesprenganse kommunikasjon i desse vanskelege spørsmåla? Det får du svaret på Høstseminaret 2016, i Ålesund 20. til 21. oktober!

Her finn du alle foredragshaldarane

Her finn du komplett program

Høstseminaret 2015

Høstseminaret ble i fjor arrangert 14.–16. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel. Temaet var "Stolthet og fordom: Kommunikasjonsfaget i fire akter".

Her kan du lese oppsummering fra fjorårets seminar.

Twitterfeed: #Høstseminaret
Facebook: Høstseminaret
Lokale samarbeidspartnere