Årets Høstseminar finn stad i Ålesund frå 20.-21. oktober.

Temaet for Høstseminaret 2016 var "Grensesprengande kommunikasjon". Konferansen handla om korleis arbeidsliv og samfunnet vert påverka av store endringar som arbeidsløyse, folkevandringar, økonomisk krise og dei konsekvensar dette har for Noreg som nasjon, for kommunane, og oppblomstringa av nye næringar og ny teknologi.

Her finn du videoar og presentasjoner frå alle foredragshaldarane

Her finn du alle foredragshaldarane

Her finn du komplett program

Høstseminaret 2015

Høstseminaret ble i fjor arrangert 14.–16. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel. Temaet var "Stolthet og fordom: Kommunikasjonsfaget i fire akter".

Her kan du lese oppsummering fra fjorårets seminar.

Lokale samarbeidspartnere