Foredragsholdere 2015

Foredragsholdere 2015

Temaet for seminaret var "stolthet og fordom".

Ketil Raknes, Anine Kierulf og Mariken Holter

Samtale mellom Ketil Raknes, Anine Kierulf og Mariken Holter

Torsdag 15 oktober

På Høstseminaret møtte vi Ketil Raknes i samtale med Anine Kierulf og Mariken Holter om åpenhet og kommunikatørens rolle ledet av Erik Wold.

Ketil Raknes har vært politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet og statssekretær i Miljøverndepartementet, nå er han Høyskolelektor ved Markedshøyskolen. Han har også vært seniorrådgiver i Burson-Marsteller og USA-korrespondent for Morgenbladet. Ketil har gitt ut boken «Høyrepopulismens hemmeligheter» som handler om veksten til de høyrepopulistiske partiene i Europa.

Anine Kierulf er kjent som en aktiv og uredd samfunnsdebattant og som prinsippfast forsvarer av ytringsfriheten. Hun er utdannet jurist og arbeider med konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Mariken Holter er kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten med ansvar for å lede og koordinere pressearbeidet. Daglig vurderes journalisters spørsmål og etatens bruk av tilsvarsretten opp mot juridiske og forvaltningsmessige hensyn. Mariken har vært kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten siden 2014. Hun har tidligere hatt kommunikasjonslederroller i blant annet Kværner, Aker Solutions og UNICEF Norge.

Ragnhild Gimse Storrø

Kommunikasjonsrådgivere i en mediestyrt verden

Torsdag 15 oktober

Bruken av kommunikasjonsrådgivere i departementene og medias påvirkning på politikken er et omdiskutert tema. Ragnhild Gimse Storrø har forsket på dette, og kom til Høstseminaret for å fortelle oss om konsekvenser, fakta og myter.

I 2014 fikk Ragnhild stipend fra Kommunikasjonsforeningen for å forske på medias påvirkning på departementenes kommunikasjonsarbeid. Hun gikk ut med toppkarakter fra Manchester Business School og fikk tilbud om å publisere masteroppgaven i anerkjente Journal of Political Communications.

Ragnhild jobber i dag som strategisk rådgiver i reklame- og kommunikasjonsbyrået Alf Gundersen. Hun har tidligere jobbet som lektor i markedsføring og ledelse.

Her finner du presentasjonen hennes.

Per Schlingmann

Slik vinner du kommunikasjonskrigen – med fortellingen som våpen

Torsdag 15 oktober

Per Schlingmanns foredrag tar utgangspunkt i at det nye medielandskapet har snudd opp-ned på mye av det vi visste. Det som ble kalt bedriftens kjernevirksomhet, finnes ikke lenger – alt flyter. Nå er alt din kjernevirksomhet, fra dine produkter til hvordan du oppfører deg i samfunnet og mot dine kunder og ansatte. Alt kommuniserer.

Per var på Høstseminaret for å dele nye måter å tenke på, som åpner for kreativitet, lysten til å eksperimentere og stor fremgang – for den som henger med.

Per er politiker, kommunikasjonsrådgiver og forfatter. Fra 2011 til 2012 var han sjefsstrateg for Moderatarna i Sverige. Han har også vært kommunikasjonsansvarlig for regjeringen i Sverige og partisekretær for Moderatarna.

Her kan du se presentasjonen hans.

Dan Bennett

Små endringer gir store resultater

Torsdag 15 oktober

Dan Bennett er ekspert på hva som skal til for å få folk til å endre atferd, uten en gang å endre hva de tenker. Han leder avdelingen i Ogilvy Change som bruker atferdsvitenskap for å påvirke forbrukeradferd.

Med basis i kunnskap fra atferdsøkonomi, sosialpsykologi og kognitiv psykologi, har Dan organisert atferdseksperimenter for merkevarer i 11 land. Han er utdannet innen eksperimentell psykologi ved universitetet i York og har publisert flere artikler.

Her finner du presentasjonen hans.

Russel Boyce

Bildet som endrer folks tenkning

Torsdag 15 oktober

Krigen, den humanitære katastrofen og nøden i Syria har vart i snart fem år. Med bildene av tre år gamle Aylan som endte sitt liv i flukt på en strand i Hellas våknet Europa for alvor. Lidelsene og den desperate flukten hadde fått et ansikt og et motiv som rørte mennesker over hele verden. Siden bildet ble offentliggjort har engasjementet og ønsket om å hjelpe økt i mange europeiske land. I Norge, som i mange andre land, forandret bildet det offentlige ordskiftet om det som har blitt den største flyktningestrømmen siden andre verdenskrig på det europeiske kontinent. På Høstseminaret snakket Russel Boyce, global redaktør i «News Projects Pictures» i Reuters i London, om fortellerkraften i det gode pressebildet. Hvordan motiver kan røre oss, påvirke internasjonale hendelser og endre verden.

Boyce har jobbet mer enn 20 år i Reuters først som internasjonal nyhetsfotograf basert i London deretter som sjefsfotograf med ansvar for Asia. I dag er han bosatt i London der han koordinerer fotografer over hele verden for å produsere bildepakker som forteller historien bak nyhetene. Boyce er også ansvarlig for @Reuterspictures Twitter-konto og Reuters instagram-konto.

Trude Måseide

Portvokter for Jens

Torsdag 15 oktober

Da Jens Stoltenberg forlot Norge for å bli generalsekretær i NATO, tok han med seg et knippe håndplukkede medarbeidere. Trude Måseide var blant disse. På kort tid gikk Trude fra å være mangeårig kommunikasjonssjef på statsministerens kontor(SMK) til å bli NATO-sjefens kommunikasjonsrådgiver. Mange mente hun gikk fra en portvokterjobb til en annen.

På Høstseminaret delte hun av sine erfaringer fra begge stillingene. Hun reflekterte rundt rollen som kommunikasjonssjef ved SMK i lys av den statlige kommunikasjonspolitikken og samspillet mellom journalister, politikere og kommunikatører. Trude fortalte også om overgangen fra norsk politikk og mediehverdag, til en forsvarsallianse som dekker bortimot en milliard mennesker.

Her finner du presentasjonen hennes.

Russell Grossman

Den engelske regjeringens nye kommunikasjonsstrategi

Torsdag 15 oktober

Russell Grossman fortalte om arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi. Han er kommunikasjonsdirektør i Nærings- og innovasjonsdepartementet (Department for Business, Innovation and Skills) i Storbritannia og har ansvar for å bygge og implementere en ny kommunikasjonsstrategi for det engelske statsapparatet.

Russell er også leder for International Association of Business Communicators. Han har tidligere jobbet for BBC og den engelske skatteetaten som ansvarlig for internkommunikasjon.

Her finner du presentasjonen hans.

Thomas Midteide

Internkommunikasjon – strategiimplementering eller hjernevask?

Fredag 16 oktober

Thomas Midteide sitter i konsernledelsen i DNB. Han har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i SAS, reporter i NRK og er utdannet journalist.

På Høstseminaret ga Thomas sine beste råd for hvordan internkommunikasjon kan gi større endringskapasitet og sikre gjennomføring av nye strategier. Thomas avslørte også hvilke fallgruver organisasjonen kan møte på veien.

Her kan du se presentasjonen hans.

Steven Mehringer

Online og på lufta: NATOs digitale satsning

Fredag 16 oktober

Verden står overfor et paradigmeskifte innen kommunikasjon, og internasjonale organisasjoner må være raske, fleksible og lydhøre for å holde følge. Steven Mehringer er ansvarlig for det digitale innholdet i NATOs kanaler og kom til Høstseminaret for å gi oss innblikk i hvordan NATO bygget en kommunikasjonsinfrastruktur som tok forsvarsalliansen fra å være langt bak i den digitale transformasjonen, til å bli sett på som en leder i digital formidling blant internasjonale organisasjoner.

Steven har lang fartstid som journalist og produsent og har tjenestegjort i Irak der han ledet den amerikanske ambassadens kringkastingsstudio.

Her kan du se presentasjonen hans.

Lene Trude Solheim og Øysten Bonvik

Å arbeide i ein ny marknad som utfordrar tradisjonelle vanar

Fredag 16 oktober

Hvorfor vil du heller ha Lene Trude Solheim som sjef enn Øystein Bonvik? Det skal de selv fortelle oss.

Øystein Bonvik har undersøkt flere selskaper og funnet hva som kjennetegner en god kommunikasjonsleder. Han har også skrevet boken Frist meg ikke inn i ledelse, om egne og andres feilslåtte lederambisjoner. Øystein forteller hvor galt det kan gå både for den som leder og de som skal ledes, når lederen ikke er egnet for sjefsjobben. Med seg har han Lene Trude Solheim. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Ulstein Group og styremedlem i Sunnmøre kulturnæringshage.

Her finner du presentasjonen til Øystein.

Jon Evang

ZERO, det grønne skiftet og lyden av gjennomslag

Fredag 16 oktober

Miljøstiftelsen Zero har fått betydelig gjennomslag på Stortinget og satt dagsordenen med Zerokonferansen, blant annet gjennom målrettet påvirkningsarbeid og ved å bruke Zerokonferansen som arena. Hvordan forene påvirkning, fagkunnskap og events for å sette dagsorden og skape endring? Det snakket kommunikasjonssjef Jon Evang i ZERO om på Høstseminaret.

Jon er filosof med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, med hovedansvar for pressearbeidet. Fra 2008 jobbet han som kommunikasjonsrådgiver og nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Olje- og energidepartementet, med særlig ansvar for fornybar energi. Han er kommunikasjonssjef i ZERO.

Her finner du presentasjonen hans.

Liv Monica Stubholt

Hvordan bli verdifull for ledelsen?

Fredag 16 oktober

Liv Monica Stubholt kom til Høstseminaret for å fortelle hvordan kommunikasjon kan støtte i omstillingsprosesser og hvordan du som rådgiver kan gi verdi til ledelse og styre. Monica har mer enn 20 års erfaring som advokat, næringslivsleder og politiker. Hun har ledet flere restruktureringer og kommersielle prosesser i Aker-selskaper. Hun kombinerer lang erfaring som forretningsadvokat med politisk erfaring som statssekretær i Utenriksdepartementet (2005-2007) og Olje- og energidepartementet (2007-2009). Hun har hatt flere lederstillinger i Aker-konsernet, blant andre daglig leder av Aker Clean Carbon, administrerende direktør i Aker Seafoods og strategidirektør i Kværner.

Liv Monica er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer.

Her finner du presentasjonen hennes.

Klavs Valskov

Verdensledende internkommunikasjon i Maersk

Fredag 16 oktober

Klavs Valskov er tidligere kommunikasjonsdirektør i Maersk, et globalt shippingselskap med utspring i Danmark. I 2008 måtte selskapet nedbemanne, kundene var misfornøyde og de tapte penger. Omstilling var nødvendig og det måtte skje raskt. Klavs var ansvarlig for å kommunisere hvordan. I løpet av ett år tjente firmaet penger igjen og budsjettet og menneskene som jobbet med kommunikasjon var doblet. Hva gjorde Klavs og hans kolleger rett?

Klavs jobbet i Maersk fra 2008 til 2013. Nå er han ansvarlig for merkevare og innsikt i GE Oil & Gas.

Her kan du se presentasjonen hans.