Personifisering av markedsføring, medier og politikk

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Store datamengder, algoritmer og kunstig intelligens gjør det mulig for annonsører å reklamere for produkter og tjenester som treffer oss rett i hjertet. Nettavisenes innhold bestemmes i stadig større grad av lesemønsteret og interessene våre. Var det egentlig intelligent data-analyse som vant valget for Donald Trump, og hvilken rolle spilte dette i valgkampen her hjemme?

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo.

Fra mobilselskap til moderne teknologiselskap

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia Norge

Telia Norge sitt kommunikasjonsteam tar i bruk ny teknologi og innsikt som store data og tingenes internett for å kommunisere hvordan selskapet beveger seg fra å være et rent mobilselskap til å bli et moderne teknologiselskap. Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde vil på Høstseminaret gi et innblikk i strategitenkningen bak navneendringen og hvordan kommunikasjonsteamet sammen med ledergruppen jobber med kommunikasjonskonseptet ”Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting”. 

Henning Lunde er kommunikasjonsdirektør i Telia Norge (Telia, OneCall, Chess og MyCall). Lunde har bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn, blant annet fra Tele2 og Geelmuyden.Kiese.

Banksjefer på Facebook – kommunikasjonsverktøy og kulturdriver

Elin Vigrestad, direktør internkommunikasjon i DNB

Elin Vigrestad skal vise oss hvordan Workplace by Facebook har blitt et kraftfullt kommunikasjonsverktøy og en kulturdriver i DNB. Hun forteller hvorfor Workplace er blitt en suksess, men reflekterer også over dilemmaene algoritmestyrt kommunikasjon byr på i organisasjonsutvikling og ledelse. 

Elin Vigrestad har hatt ulike lederroller i DNB i mer enn ti år. Hun har vært ansvarlig for kundetilbudet til personkunder, prisene og rentene til banken, rådgiver for Rune Bjerke og nå direktør for internkommunikasjon. DNB var blant de første i Norden til å ta i bruk Workplace by Facebook.

 

Fusjon av teknologi, kultur og mennesker

Ida Furnes Breivik og Harriet J. Wright, IBM Watson

IBM Watson er verdens mest avanserte kognitive system og muliggjør et større samarbeid mellom mennesker og datamaskiner. På Høstseminaret vil Ida Furnes Breivik og Wright introdusere dere for Watson og vise eksempler på hvordan Watson er brukt i ulike bransjer over hele verden. Blant annet brukes den i kampen mot falske nyheter, i kreftforskning og innenfor industriell produksjon. De viser hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet, hvordan det vil endre arbeidsplassen og hverdagen vår.

Ida Furnes Breivik er nyutdannet siviløkonom med spesialisering i innovasjon. Ida er gründer, lidenskapelig opptatt av effektivisering og innovasjon og jobber i dag som leder for etableringen av IBM Client Center Oslo, hvor hun jobber med å synliggjøre hvordan kognitiv teknologi kan bidra til et mer effektivt og bærekraftig samfunn.
 
Harriet Wright er nyutdannet siviløkonom, Star Wars-fan og teknologinerd, det gjorde at Harriet valgte en karriere i IT-bransjen. Med en stor interesse for kunstig intelligens falt valget på IBM og Watson. Hun jobber i dag som Business Development Manager med fokus på Watson og tingenes internett. Harriet jobber sammen med IBM-partnere for å lage løsninger som skal gjøre hverdagen bedre og mennesker mer effektive.

Lær deg å elske algoritmene

Silvija Seres, president i Polyteknisk Forening, investor og rådgiver

Algoritmer som er laget og optimalisert for trafikk og klikkbarhet påvirker oss mer enn vi liker å tro. Fordi vi serveres akkurat det vi vil ha, er det lite som er objektivt og nøytralt. Det kan skremme noen, men algoritmene har kommet for å bli. Lær deg spillereglene, og forstå hvordan de endrer verden.

Silvija Seres har vært utviklingsleder i Fast Search & Transfer og Microsoft, har en doktorgrad i matematikk og har jobbet med algoritmeprogrammering i Silicon Valley. Hun jobber nå som aktiv investor i flere teknologiselskaper, og har stor interesse for gründerskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet. Hun ble nylig tildelt Oda-prisen som årets mest inspirerende person.

Teknologiskiftet er her - hva gjør vi nå?

Ingvild Moen og Olav Mellingsæter, Resonate

Hva slags kommunikasjonsstrategi-vurderinger bør du gjøre, og hvordan kan du bruke teknologien? Hvilken betydning får teknologiskiftet for ekstern og intern kommunikasjon, og hvordan vil den endre måten kommunikasjonsarbeidet blir organisert på? La oss bli konkrete for hva dette vil bety for deg og din arbeidshverdag. Ingvild Moen og Olav Mellingsæter deler noen grep, viser utviklingen i ett fornuftig perspektiv og oppsummerer det for deg.

Ingvild Moen er rådgiver og foredragsholder om kommunikasjon, digital markedsføring og sosiale medier i Resonate. Ingvild jobber med noen av Norges største markedsførere og er samarbeidspartner i byrået Corporate Communications.

Olav Mellingsæter har bakgrunn som internasjonal rådgiver innenfor informasjon, kommunikasjon og underholdning i KPMG og PwC, og han har vært med å strukturere en rekke virksomheter på basis av dette. Han var også en av pionerene på utvikling av webcast og digital bedriftskommunikasjon i Norge. Olav er selvstendig rådgiver og produsent for ulike bedrifter, og blant annet del av DNB Kommunikasjon.

Den digitale pasientreisen

Christin Nyland, leder av nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten og Fredrik Lorentzen, spesialrådgiver i Haukeland universitetssykehus

Sykehusenes nettsider skal være en del av sykehuset, en del av behandlingen og en del av pasientreisen. På Høstseminaret får du høre hvordan sykehusene har jobbet med en felles nettløsning i overflod av helseinformasjon som finnes på nett.

Christin Nyland, leder av nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten. Nyland har vært kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst RHF siden helsereformen i 2002 og har blant annet arbeidet med mer samordning og helhetlig nettkommunikasjon både regionalt og nasjonalt. Nasjonalt skal Nyland koordinere videre drift og forvaltning, og videre utvikling av felles nettløsning for sykehusene.

Fredrik Lorentzen, spesialrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og i Helse Vest RHF. Han har jobbet med nettsider i over 20 år hvor av de siste sju på Haukeland og i Helse Vest RHF. Nasjonalt har han blant annet fungert som produkteier for felles nettløsning for sykehusene.

Fra seil - til seilende datamaskiner

Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet

Redningsselskapet har gjennom 126 år fokusert på hvordan innovasjon kan forbedre jobben de gjør som beredskapsorganisasjon. De søker hele tiden etter utstyr som kan optimalisere beredskapsjobben. Det kan være en selvgående jetdrevet livbøye, en miniubåt som ser foran seg som et svømmende menneske og plukker med seg ting fra havbunnen som folk har mistet. Det brukes droner med varmesøkende kamera for å finne mennesker i opprørt hav, eller en radar som ser tvers gjennom bølgene. På Høstseminaret​ får du høre kommunikasjonssjef Frode Pedersen fortelle om hvordan de benytter verdens mest avanserte teknologi for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.

Frode Pedersen har vært kommunikasjonssjef og ansvarlig redaktør i Redningsselskapet i fire år. Han er utdannet fotojournalist, og har tidligere jobbet i Aftenposten som fotojournalist, reportasjeleder og nyhetsreporter. Han har også vært redaktør i Norsk Maritimt forlag.

Nettsider for alle

Malin Rygg, leder for tilsyn for universell utforming av IKT i Difi

Gjør som Google, Facebook og Microsoft – pass på at video, bilder og tekst på nettsiden din er tilgjengelig for alle. Hvordan lager du en nettside som følger alle kravene til universell utforming? Malin Rygg fra Difi gir deg tre gode råd og viser deg Difis nye e-læringskurs om universell utforming av nettsider.

Malin Rygg er utdannet jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer. Hun har jobbet i Difi siden 2010. Før hun ble leder for tilsynet, jobbet hun med offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter for Difis IT-system, som f.eks. ID-porten.

Hvordan nye medieplattformer endrer politisk kommunikasjon

Toril Aalberg, Instituttleder og professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

I løpet av de siste årene har mediesfæren endret seg fundamentalt. Disse endringene kan ha store konsekvenser for måten politisk informasjon blir kommunisert og konsumert. Hva vet vi om disse endringene, og representerer de nye muligheter eller store utfordringer for det norske demokratiet?

Toril Aalberg er instituttleder og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hun er også professor II ved Universitetet i Bergen og har jobbet som gjesteforsker ved University of California Berkeley, Stanford University og Trinity College Dublin. Hun leder et stort europeisk forskernettverk om populistisk politisk kommunikasjon og har studert og kommentert norske valgkamper siden 2001.

 

Det hjelper ikke hvor god teknologien er om du ikke presenterer den riktig

Lasse Berre, konseptutvikler og markedsfører PAI (Personal Activity Intelligence)

Lurer du på hvorfor forskning og teknologi fra Trondheim har hatt internasjonal suksess, og hvordan det til og med har havnet på forsiden av Wall Street Journal? På Høstseminaret skal Lasse Berre snakke om hvordan et bevisst forhold til historiefortelling har satt teknologi og forskning fra Trondheim på kartet.

Lasse Berre har i over 20 år vært en av Norges mest profilerte fotografer. I dag er han like mye filmskaper, konseptutvikler, gründer og kommunikasjonsstrateg. Han har vært kreativ sjef for Atmel Corporation i Silicon Valley, sitter i en rekke styrer og er rådgiver for mange ledere. Lasse har vært involvert i flere suksesshistorier med utspring fra NTNU - nå sist som partner og sjef for markedsføringen av teknologien bak PAI.

Early bird-priser!

Medlemmer 4900,- eks. mva.
Ikke medlemmer 6400,- eks. mva.

Jeg er ikke medlem.
Hvor melder jeg meg inn?

Billetten inkluderer lunsj begge dager og festmiddag torsdag kveld. Tilbudet varer ut 25. august. Etter fristen gjelder prisene: 5900,- eks. mva. for medlemmer og 7900,- eks. mva. for ikke medlemmer.

Konferansested og hotell: Scandic Nidelven

Mer info om hotell og rabattkode her.

Følg oss på sosiale medier for oppdateringer!